Philanthropy โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา

พวกเรา ชาวโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่ เชื่อในคำขวัญที่ว่า "Love All Serve All, Take Time to be Kind, Save the Planet และ All is One" โดยนำคำขวัญข้างต้นมาทำกิจกรรมคล้ายๆ กับ Corporate Social Responsibility (หรือ CSR) เพื่อมาพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งในและนอกเขตพัทยาอีกด้วย

Annual Charity FUNDRAISER

ฮาร์ดร็อค โฮเทล แอนด์ คาเฟ่ พัทยา ได้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศลประจำปี เพื่อมอบความสนุกและระดมทุน โดยรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ต การบริจาค การประมูล และการจับฉลาก รวมกว่า 1,000,000 บาท ส่งมอบให้กับกองทุนการกุศลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีโครงการการกุศลอื่นๆ ที่ทางโรงแรมได้จัดขึ้น อาทิเช่น Rock the School, Rock the Lunch และ Rock the Farm

Pinktober Campaign

โครงการ PINKTOBER ซึ่งจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รายได้จากการบริจาคส่วนหนึ่งมาจากการขายบัตรคอนเสิร์ต อาหารและเครื่องดื่ม และอีกส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมภายในโรงแรม

Image Slide1 Link to Larger Image
Image Slide2 Link to Larger Image
Image Slide3 Link to Larger Image
Image Slide4 Link to Larger Image
Image Slide5 Link to Larger Image
Image Slide6 Link to Larger Image
Image Slide7 Link to Larger Image
Image Slide8 Link to Larger Image
Image Slide9 Link to Larger Image
Image Slide10 Link to Larger Image
Image Slide11 Link to Larger Image
Image Slide12 Link to Larger Image
Image Slide13 Link to Larger Image
Image Slide14 Link to Larger Image
Image Slide15 Link to Larger Image

Founders' Day Hard Rock Cafe

ฮาร์ดร็อค โฮเทล แอนด์ คาเฟ่ พัทยา จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พนักงานเก็บขยะ และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยา เราอยากตอบแทนคนที่ทำงานอย่างหนัก เพื่อให้เมืองพัทยาสะอาดและสวยงาม งานนี้จัดที่ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ พัทยา นำโดยคุณจอร์จ คาร์ลอส สมิธ ผู้จัดการทั่วไป ซึ่งคัดสรรเมนูที่เป็นเอกลักษณ์มาเสิร์ฟ เช่น Hard Rock Original Legendary® Burger, Hickory-Smoked Ribs และอีกมากมาย

The Earth HourProject

ฮาร์ดร็อค โฮเทล แอนด์ คาเฟ่ พัทยา ยังคงสนับสนุนโครงการ Earth Hour ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม โดยร่วมมือกับฮาร์ดร็อคทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญหนึ่งของเราที่ว่า “SAVE THE PLANET”

กิจกรรม The Earth Hour Run 2023 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดซื้ออาหารสัตว์ เพื่อบริจาคให้หน่วยงานที่ดูแลและเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศาลาว่าการเมืองพัทยา และสมาคมนักวิ่งต่างๆ เพื่อให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และมีสุขภาพที่ดี 

The Earth Hour Album
Image Slide1 Link to Larger Image
Image Slide2 Link to Larger Image
Image Slide3 Link to Larger Image
Image Slide4 Link to Larger Image
Image Slide5 Link to Larger Image
Image Slide6 Link to Larger Image
Image Slide7 Link to Larger Image
Image Slide8 Link to Larger Image
Image Slide9 Link to Larger Image
Image Slide10 Link to Larger Image
Image Slide11 Link to Larger Image
Image Slide12 Link to Larger Image
Image Slide13 Link to Larger Image
Image Slide14 Link to Larger Image
Image Slide15 Link to Larger Image
Image Slide16 Link to Larger Image
Image Slide17 Link to Larger Image
Image Slide18 Link to Larger Image
Image Slide19 Link to Larger Image
Image Slide20 Link to Larger Image
Image Slide21 Link to Larger Image

Rock The Farm Project

เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2559 โครงการสีเขียวของเราตามคำขวัญ "SAVE THE PLANET" ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรตามพระราชดำริ ณ วัดญาณสังวราราม ให้ความรู้ เมล็ดพันธุ์ และกล้าไม้ ในการทำเกษตรอินทรีย์ ที่นี่กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับสมาชิกในทีมฮาร์ดร็อคของเราที่ต้องการเข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบยั่งยืน เราปลูกผักและผลไม้หลากหลายชนิด เช่น กล้วย มะม่วง มะเขือเทศ แตงกวา หัวหอม ผักกาดหลายชนิด และสมุนไพรไทย ทุกอย่างที่ปลูกที่ Rock the Farm นั้นมาจากธรรมชาติ 100% เราใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติปลอดสารเคมี ผลผลิตที่ปลูกเป็นแบบออร์แกนิกและนำกลับมาใช้ในโครงการ Rock the Lunch ตกแต่งอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของทุกห้องอาหารในโรงแรมอีกด้วย

Rock the FarmAlbum
Image Slide1 Link to Larger Image
Image Slide2 Link to Larger Image
Image Slide3 Link to Larger Image
Image Slide4 Link to Larger Image
Image Slide5 Link to Larger Image
Image Slide6 Link to Larger Image
Image Slide7 Link to Larger Image
Image Slide8 Link to Larger Image
Image Slide9 Link to Larger Image
Image Slide10 Link to Larger Image
Image Slide11 Link to Larger Image
Image Slide12 Link to Larger Image
Image Slide13 Link to Larger Image
Image Slide14 Link to Larger Image
Image Slide15 Link to Larger Image

Rock the Lunch Project

ริเริ่มโดยฮาร์ดร็อค พัทยาในปี 2554 Rock the Lunch จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เราได้ไปเยี่ยมโรงเรียนกว่า 70 แห่งที่มีงบประมาณจำกัด เพื่อเตรียมและเสิร์ฟอาหารกลางวันให้พวกเขา ระหว่างรับประทานอาหาร ชาวร็อคของเราได้ทำการแสดงดนตรีและเอ็นเตอร์เทนเด็กๆ เพื่อให้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย สนุกสนาน และมีพลัง

Hard Rock Heals One-to-Five Piano

ฮาร์ดร็อค พัทยา ได้ร่วมกับมูลนิธิไตรรัตน์ มูลนิธิไตรรัตน์ใช้พลังบำบัดของดนตรี เพื่อพัฒนาอารมณ์ สมาธิ และสติปัญญา เราได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิไตรรัตน์ และจัด "ห้องเรียนเปียโนหนึ่งต่อห้า" เพื่อสอนนักเรียนในจังหวัดชลบุรี การฝึกเล่นดนตรีถือว่ามีอิทธิพลต่อความสมดุลของสมองซีกซ้ายและขวา และทำให้เกิดความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้มูลนิธิ Hard Rock Heals Foundation ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลระดับโลกของเราที่ มุ่งเน้นการให้ทุนสนับสนุนรายการเพลงทั่วโลก

Rock the School Project

โครงการช่วยเหลือนักเรียนเกรด 7 ถึง 12 (อายุ 13 ถึง 18 ปี) จากภูมิหลังครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยมอบทุนการศึกษาผ่านคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยผู้บริหารโรงแรมและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ทุนนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวของพวกเขา ซื้อเครื่องแบบ หนังสือ ครุภัณฑ์ และเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกหลักสูตร ปัจจุบันมีนักเรียนในสังกัด 26 คน นักเรียนแต่ละคนจะได้รับทุนปีละ 25,000 – 28,000 บาท จนกว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผลิตภัณฑ์ OTOP

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และจำหน่ายที่โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา ภายใต้คำขวัญ "Save the Planet"

สินค้า OTOP ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากมาย เช่น งานฝีมือแบบดั้งเดิม เครื่องประดับแฟชั่น และของใช้ในครัวเรือน

Image Slide1 Link to Larger Image
Image Slide2 Link to Larger Image
Image Slide3 Link to Larger Image
Image Slide4 Link to Larger Image
Image Slide5 Link to Larger Image
Image Slide6 Link to Larger Image
Image Slide7 Link to Larger Image
Image Slide8 Link to Larger Image
Image Slide9 Link to Larger Image
Image Slide10 Link to Larger Image
Image Slide11 Link to Larger Image
Image Slide12 Link to Larger Image
Image Slide13 Link to Larger Image
Image Slide14 Link to Larger Image
Image Slide15 Link to Larger Image
Image Slide16 Link to Larger Image
Image Slide17 Link to Larger Image
Image Slide18 Link to Larger Image