เริ่มวางแผนมาจัดงานที่พัทยาได้หรือยัง

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการประชุม รวมถึงการบริการแขก เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการเตรียมงาน